Liên hệ

Số máy người phụ trách tại Hà Nội:

Cửa nhôm kính: 0985.329.642

Cửa nhựa lõi thép: 0932.601.333

Cửa cuốn Austdoor: 0984.685.338

Kính màu ốp bếp: 0973.329.225

Làm sắt inox: 0988.482.983

Làm mái tôn: 0978.792.690

Kính cường lực: 0973.329.225 (Bao gồm: Cửa kính, vách kính, mái kính, phòng tắm kính, lan can kính)

 

Số máy người phụ trách tại TP Hồ Chí Minh:

Cửa nhôm kính: 0868.615.249

Cửa nhựa lõi thép: 0775.962.469

Cửa cuốn Austdoor: 0775.962.469

Làm sắt inox mái tôn: 0909.911.359

Kính màu ốp bếp: 0868.615.249

Kính cường lực: 0868.615.249 (Bao gồm: Cửa kính, vách kính, mái kính, phòng tắm kính, lan can kính)