LIÊN HỆ

Số máy người phụ trách tại Hà Nội

- Cửa cuốn Austdoor: 0984.685.338

- Cửa nhựa lõi thép: 0932.601.333

- Cửa nhôm kính: 0985.329.642

- Làm sắt inox: 0988.482.983


- Kính sơn màu ốp bếp: 0915.905.011

- Kính cường lực: 0904.687.966 (Bao gồm: Cửa vách kính, mái che kính, lan can kính, vách tắm kính)

Số máy người phụ trách tại TPHCM

- Cửa nhôm kính: 0868.615.249


- Cửa nhựa lõi thép: 0775.962.469

- Cửa cuốn Austdoor: 0775.962.469


- Làm sắt, inox, mái tôn: 0909.911.359

- Kính cường lực: 0868.615.249
(Bao gồm: Cửa vách kính, mái che kính, lan can kính, vách tắm kính, kính sơn màu ốp bếp)
Không có sản phẩm trong danh mục này.